Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 24 2019
Senaste Nytt

Småföretag driver den skånska jobbtillväxten

Mindre och medelstora företag i Skåne utvecklas starkt. Foto: Sparbanken Skåne
Mindre och medelstora företag i Skåne utvecklas starkt. Foto: Sparbanken Skåne
Publicerad av
Peter Höök - 12 apr 2019

De senaste dryga fem åren har närmare två av tre nya arbeten i skånska företag skapats i bolag med mindre än 50 anställda. Det är framförallt i Malmö, men också i Helsingborg jobbtillväxten är som störst. Det visar nya siffror från SCB som presenteras i Sparbanken Skånes rapport Skånsk konjunktur.

Småföretagen driver jobbskapandet i Skåne. Antalet jobb i företag med mindre än 50 anställda har ökat med åtta procent, vilket innebär 21 695 jobb, under de senaste fem åren. I 29 av Skånes 33 kommuner ökar antalet anställda i de små företagen. Samtidigt minskar jobben i företag med 100 eller fler anställda i stora delar av Skåne. Det visar jämförelser mellan företagens anställda i april 2019 med samma uppgifter från november 2013.

– Senaste åren har vi sett flera stora företag dra ner och i vissa fall lämna Skåne. Samtidigt märker vi att floran av mindre och medelstora företag utvecklas starkt. Analysen av sysselsättningstillväxten bekräftar denna bild, att Skåne har bra grogrund för entreprenörskap, säger Rasmus Roos, bankchef på Sparbanken Skåne.

Malmö och Helsingborg är de stora tillväxtmotorerna, som tillsammans står för 72 procent av jobbökningen i skånskt näringsliv. Totalt sett har de skånska företagen cirka 34 500 fler anställda idag än för fem år sedan. Knappt 18 000 av dessa arbeten har skapats i Malmö, och nästan 7 000 i Helsingborg. I Malmö och Helsingborg växer även de större företagen, medan antalet jobb i företag med över 100 anställda minskar i såväl Lund som Kristianstad och Ystad. Det är endast i nio skånska kommuner som det finns fler jobb i större företag idag än för fem år sedan. Lundaområdet är fortfarande det delområde i Skåne som har högst andel stora företag, men de anställda inom storföretagen minskar samtidigt som de mindre företagen växer.

– Det har funnits gott om utvecklings- och tillväxtkapital på marknaden senaste åren. Många mindre företag har kunnat utnyttja nya affärsmöjligheter, vilket bidragit till tillväxten. Sedan ska vi komma ihåg att stora och små företag ofta hjälper varandra framåt, inte minst ser vi denna symbios i Lund, säger Rasmus Roos.

Analysen ingår i den kommande rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne som släpps i sin helhet den 2 maj. I rapporten kartläggs Skåne bland annat utifrån sju delområden.

I bara två av sju delområden ökar antalet jobb i stora företag, men samtidigt ökar det totala antalet anställda i sex av sju delområden. Det visar att småföretagen driver det skånska jobbskapandet. Tillväxten är dock ojämnt fördelad över länet. Delområdet Norra har negativ jobbtillväxt, och även om antalet jobb i näringslivet i delområdena Mellanskåne och Nordöstra Skåne växer är ökningen svag. Den största ökningen sker istället i delområdena Sydvästra och Nordvästra Skåne, där Malmö och Helsingborg leder utvecklingen.