Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

River reaktortankar på OKG och Barsebäck

Interndelar kapas i reaktortanken på Barsebäck 1. Foto: Uniper
Interndelar kapas i reaktortanken på Barsebäck 1. Foto: Uniper
Publicerad av
Peter Höök - 11 apr 2019

Unipers svenska kärnkraftsbolag Barsebäck Kraft och OKG, har signerat kontrakt med leverantören UNNU om att montera ned fyra reaktortankar, två på OKG och två på Barsebäck. Först ut är Barsebäck våren 2020, och den sista nedmonteringen avslutas på OKG 2024.

Uniper har en långsiktig och gemensam strategi för nedmontering och rivning av reaktorerna på Barsebäck Kraft  och de två som ska stängas på OKG. Tanken är att skapa samordningsfördelar mellan de båda pågående projekten som huvudsakligen kommer att genomföras under 2020-talet.

– Avtalet är det första gemensamma stora kontraktet i nedmontering och rivning av reaktorerna på OKG och Barsebäck. Från start till mål är det också ett av de största industriprojekten som ska genomföras i Sverige, förklarar Åsa Carlson, vd Barsebäck Kraft och fortsätter.

Huvudleverantören som fått kontraktet är UNNU, ett konsortium mellan Uniper Anlagenservice och NUKEM Technologies. Båda leverantörerna har lång erfarenhet från kärnkraftsbranschen och har tidigare genomfört nedmontering i kärnkraftsanläggningar under avveckling.

Enligt plan ska arbetet inledas på Barsebäck våren 2020. Varje reaktortank beräknas ta cirka ett år att montera ned, vilket betyder att det är OKGs tur 2022-2024. På OKG står O2 först på tur och hela projektet avslutas med O1, som skiljer sig något från B1, B2 och O2.

Förberedelserna med att ta ut reaktortankarna har pågått sedan 2016. Då påbörjades arbetet med att tömma reaktortankarna på interndelar, som nu sågats upp och mellanlagras på respektive anläggning i väntan på att Svensk Kärnbränslehanterings anläggningar för slutförvar är färdiga.

De båda rivningsprojekten på BKAB och OKG beräknas kosta cirka 10 miljarder kr, där redan genomförda aktiviteter har utförts bättre än budget och bättre än plan. Kostnaderna finansieras av kärnavfallsfonden i vilken kärnkraftsbolagen gör regelbundna inbetalningar, och som ska betala hanteringen av kärnkraftens restprodukter och avfall.

– De reaktorer som nu monteras ned har tjänat det svenska samhället väl med stabil och fossilfri elproduktion under flera decennier. Nu fullföljer vi vårt ansvar och sluter den cirkel som påbörjades på 1970-talet, säger Johan Dasht, vd på OKG.