Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Sällanköpsvaruhandeln i City går allt sämre

Ombyggnationer har påverkat flödena i City. Graf: City i Samverkan
Ombyggnationer har påverkat flödena i City. Graf: City i Samverkan
Publicerad av
Peter Höök - 04 apr 2019

Externhandeln i Storstockholm gick på plus förra året. Resultatet för år 2018 blev plus 2 procent, vilket var bättre än både riket och City. Utvecklingen har dock mattats av, år 2017 ökade externhandeln med 4 procent.

Försäljningen i City under helåret 2018 gick sämre än för riket som helhet, och resultatet för City blev minus 1 procent. För galleriorna gick det ännu sämre – minus 5 procent. Man får gå tillbaka ända till 2015 för att finna en positiv omsättningsutveckling för sällanköpsvaruhandeln som helhet i City. 2018 utvecklades City i linje med Riket kläder (båda minus 1 procent), vilket var fallet även 2017.

Omsättningen av sällanköpsvaror i City utvecklades under fjärde kvartalet 2018 sämre jämfört med riket som helhet, och resultatet blev minus 2 respektive plus 1 procent. Flera ombyggnationer under senare år har påverkat flödena i City och sannolikt orsakat temporär kommersiell centrumvandring.

Beklädnadshandeln i City utgör den viktigaste branschen sett till omsättningen, och ett bra mått på Citys konkurrenskraft är jämförelsen med klädförsäljningen i riket. Riket kläder minskade sin omsättning under 2018 i linje med City, det vill säga med 1 procent.

Omsättningen på malmarna under 2018 förändrades inte alls jämfört med samma period året innan. Tidigare år har ökningstakten legat på 2 procent eller mer. Av malmarna hade Östermalm den klart starkaste utvecklingen och Vasastan den klart svagaste. Även sällanköpsvaruhandeln i Gamla stan gick som helhet bra, medan Kungsholmen och Södermalm hade ett resultat omkring plus minus noll.

Annons

Annons

Annons