Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Almi ökar investeringstakten

Almi Invest, med vd Mikael Karlsson, ökade antalet investeringar verksamhetsåret 2018 till totalt 163 (155) bolag, varav 44 helt nya portföljbolag. Foto: Almi
Almi Invest, med vd Mikael Karlsson, ökade antalet investeringar verksamhetsåret 2018 till totalt 163 (155) bolag, varav 44 helt nya portföljbolag. Foto: Almi
Publicerad av
Peter Höök - 08 mar 2019

Almi Invest ökade antalet investeringar verksamhetsåret 2018 till totalt 163 (155) bolag, varav 44 helt nya portföljbolag, till ett belopp av sammanlagt 226 miljoner. Antalet bolag som såldes uppgick till 39, något färre än föregående år. Under året kom också den nya fonden Almi Invest Greentech igång med sin verksamhet genom investeringar i tre nya klimatsmarta bolag.

Under verksamhetsåret investerade Almi Invest totalt 226 (181) miljoner kronor i 119 (104) befintliga och i 44 (51) nya portföljbolag. Flest investeringar gjordes i bolag inom tech-branschen, följt av life science och industri.

Arbetet med avyttringar av existerande innehav pågår kontinuerligt. Under året såldes innehav i 39 (49) portföljbolag i sin helhet, ytterligare 20 (19) avyttrades delvis. Försäljningarna inbringade sammanlagt 139 (226) miljoner kronor i exitlikvider. Den exittyp som genererade störst likvid under 2018 var försäljning via börs, följt av industriella uppköp.

En uppmärksammad exit under året var försäljningen via börs av innehavet i hjälmbolaget MIPS. MIPS utvecklar ett innovativt säkerhetssystem för hjälmar, som skyddar hjärnan mot det rotationsvåld som uppstår vid fall mot marken och minskar risken för allvarliga skador. Idag är miljardbolaget MIPS världsledande på hjälmbaserad säkerhet.

Ytterligare en lyckosam exit genomfördes i Xintela, ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer. Tyska Bauerfeind, verksamt inom ortopediområdet, förvärvade Almi Invests aktier.

Annons

Annons

Annons