Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 24 2019
Senaste Nytt

EU stärker samarbetet inom artificiell intelligens

EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor förväntas fatta beslut om att stärka samarbetet inom utvecklingen av artificiell intelligens. Foto: Europeiska rådet
EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor förväntas fatta beslut om att stärka samarbetet inom utvecklingen av artificiell intelligens. Foto: Europeiska rådet
Publicerad av
Peter Höök - 18 feb 2019

EU:s ministerråd för konkurrenskraft träffas i Bryssel 18 februari. Ministrarna ska fatta beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens. De ska också diskutera EU:s klimatstrategi och få lägesrapporter om EU:s arbete i flera frågor om konkurrenskraft, industri och näringsliv.

Slutsatserna understryker att AI-tillämpningar ska främjas och kapaciteten stärkas i alla medlemsstater. Slutsatserna nämner bland annat möjligheterna för små och medelstora företag och offentlig sektor. Slutsatserna uppmärksammar behovet av säker och högkvalitativ data, kompetens och etiska riktlinjer. De efterlyser också översyn och förnyelse av medlemsstaternas regelverk där det behövs. Det handlar till exempel om produktansvar.

Regeringen har bland annat argumenterat för potentialen för AI inom offentlig sektor och ser positivt på att slutsatserna kopplar AI:s potential till att möta samhällsutmaningar. Regeringen står bakom slutsatserna om planen för AI.

I samband med beslutet om en gemensam plan kommer ministrarna på initiativ från ordförandeskapet att diskutera AI:s möjligheter för europeisk industri och näringsliv. Utgångspunkten är att AI har potential att bidra till EU:s konkurrenskraft samtidigt som etiska risker och påverkan på arbetsmarknader utmanar.

Regeringen välkomnar diskussionen och anser att den hör hemma på EU-nivå. Digitaliseringen i allmänhet och AI i synnerhet kommer att påverka Sverige såväl som EU i stort, bedömer regeringen. Regeringen antog i maj 2018 en ”Nationell inriktning för AI” i syfte att ta en ledande roll i utvecklingen och att tillvarata AI:s möjligheter för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft.

Annons

Annons

Annons