Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Introducerar muskelstärkande mjuka robotiksystem

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 07 feb 2019

BioservoTechnologies  har utökat forsknings- och utvecklingssamarbetet med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag, för att gemensamt utveckla en bionisk arm. Målet med "Ironarm" är att avsevärt minska risken för belastningsskador som kan orsakas av manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Eiffage har i samband med detta lagt en första order, värd drygt 900 000 kronor, som en del i utvecklingen av ”Ironarm”. En första prototyp kommer att levereras i slutet av första kvartalet 2019 och följas av tester under andra kvartalet 2019.

Bioservo och Eiffage har sedan sommaren 2017 haft ett nära forsknings- och utvecklingssamarbete avseende utvecklingen av Ironhand, världens första muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare som lanserades 2018.

– Vi är imponerade av de resultat som uppnåtts under testperioden av Ironhand®, som genomförts i verkliga arbetssituationer inom olika områden i koncernen. Testerna visar att Ironhand® reducerar risken för belastningsskador för våra anställda med mellan 25 och 82 procent. Bioservos SEM-teknologi är väl lämpad för att förebygga muskuloskeletala sjukdomar samt att främja sysselsättning för personer med funktionshinder. Vi stärker nu vårt partnerskap med Bioservo för att utveckla "Ironarm", en lösning som kan minska effekterna av ansträngande arbete för armen , säger Erick Lemonnier, Prevention Director vid Eiffages Infrastructure Division.

– Vår bioniska SEM-teknologi kan appliceras var som helst på människokroppen och förbättrar både styrka och uthållighet. Som företag har vi tagit ett strategiskt beslut att fokusera främst på överkroppen. Att Eiffage Infrastructures har beslutat att fördjupa samarbetet och att vi gemensamt kommer att driva utvecklingen av vårt "Ironarm"-koncept är ovärderligt. Det gör att vi kan bredda vår produktportfölj med nya produkter anpassade till efterfrågan på marknaden, säger Petter Bäckgren, vd för Bioservo Technologies.

Eiffage Infrastructures, tillsammans med många andra företag inom branschen, står inför stora utmaningar rörande arbetsmiljön på byggarbetsplatser. Fysiskt krävande uppgifter med upphöjda armar under en längre tid ökar risken för belastningsskador och andra relaterade problem. Eiffage Infrastructure har ett starkt fokus på att förbättra ergonomiska förhållanden för sina anställda. Bioservos SEM-teknologi är väl lämpad för att förebygga muskuloskeletala sjukdomar som orsakas av repetitiva eller ansträngande uppgifter. Den allmänna idén bakom Bioservos teknik är att skapa en hållbar arbetsplats och revolutionera manuell arbetskraft.

Annons

Annons

Annons