Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Duroc köper in sig i brittiska Carclo plc

Foto: Carclo plc
Foto: Carclo plc
Publicerad av
Peter Höök - 07 feb 2019

Duroc har i enlighet med de brittiska börsreglerna, tillkännagivit att man för ca 30 miljoner kronor förvärvat aktier motsvarande 7 procent av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc.

Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning om ca 1 700 miljoner kronor fördelat över tre oberoende affärsområden. Carclos respektive affärsområden uppvisar historiskt god lönsamhet och tillväxt. Betydande investeringar har under senare år gjorts i utbyggnad av koncernens produktionskapacitet.

Problem med bemanning respektive inkörning av ny kapacitet samt tillkommande produktlinjer, har tillsammans med höga centrala kostnader jämte underskott i pensionsstiftelser för vilka bolaget är garant, lett till en sammantaget sjunkande lönsamhet och också börskurs de senaste åren.

Durocs anskaffningskostnad för de nu förvärvade Carclo-aktierna baserar sig på den lägsta kursnivå Carclo-aktien noterats till under den senaste tioårsperioden. Carclos nuvarande aktiekurs är lägre än 10 procent av aktiens toppnotering i augusti 2012. 

Annons

Annons

Annons