Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Kina

Foto: Alfa Laval
Foto: Alfa Laval
Publicerad av
Peter Höök - 06 feb 2019

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en raffinaderi- och petrokemianläggning i Kina. Ordern, som har ett värde av cirka 75 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen och leverans beräknas ske under 2019 och 2020.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare som kommer att användas för att återvinna och återanvända värme i raffinaderiet, vilket producerar både drivmedel och råmaterial till petrokemisk produktion.

– Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra energieffektiva värmeväxlare. Vi har ett brett sortiment av produkter för raffinaderi- och petrokemiindustrin som alla möter kundernas höga krav på tillförlitlighet, effektivitet och prestanda, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.

Annons

Annons

Annons