Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Första sanktionsavgiften utdelad för överträdelse av GDPR

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 06 feb 2019

Nu har det första beslutet om administrativ sanktionsavgift enligt art 83.5 meddelats. Den 21 januari meddelade CNIL, den franska motsvarigheten till Datainspektionen, ett beslut mot Google LLC om en administrativ sanktionsavgift om 50 000 000 EUR.

CNIL har konstaterat att Google LLC inte har iakttagit viktiga principer som följer av GDPR avseende information till användaren, såsom de ändamål för vilka uppgifterna behandlas, datalagringsperioden och kategorier av data som används för individualisering av reklam.

Slutsatsen för CNIL blev alltså att Google LLC har brutit mot GDPR, dels genom att inte inhämta ett korrekt samtycke, dels genom att inte informera på ett tillräckligt transparent sätt hur man behandlar personuppgifter som framgår av artiklarna 6, 12 och 13 i GDPR.

 

Annons

Annons

Annons