Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Södertälje Science Week drar 4 500 besökare

Foto: Södertälje Science Park
Foto: Södertälje Science Park
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

De första två dagarna av Södertälje Science Week blev både kunskapsintensiva, kreativa och fruktbara med 100 seminarier och workshops. Södertälje Science Park uppskattar att över 4 500 personer redan nu har besökt Science Week från gymnasieelever och forskare till företagsledare.

Scania visar under veckan sina framtida planer för att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem. Med över 16 000 anställda inom både forskning, produktion och utveckling i Södertälje är kompetensförsörjning och hållbarhet högsta prioritet för transaportbolaget. Ett konkret exempel Scania gav under onsdagen var att om det byggs en elväg från Södertälje till Helsingborg kan utsläppen på den sträckan minskas till hälften. De lyfte även fram att för att lyckas med hållbara transportlösningar är partnerskap och samarbeten mellan samhälle, akademi och näringsliv helt avgörande.

– Södertälje Science Week första dagar har varit en succé med över 4500 deltagare. Det här är verkligen samverkan på riktigt!, säger Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park.

Södertälje kommun berättade under torsdagen om nya, smarta digitala lösningar i staden, bland anat hur man jobbar med öppna data och hur man kan sätta sensorer i vägavspärrningar för att hindra illegal dumpning av avfall.

– I år engagerar vi verkligen hela staden. Nytt för i år är att vi har Södertäljes gymnasieelever på plats. De får lära sig om framtidens teknik, innovation och den hållbara staden. De kommer med kreativa lösningar på stadens utmaningar i InnovationCamp. Bland annat deltog de i en workshop om hur framtidens Centrum kan bli en levande mötesplats, säger Eva Helén, utvecklingsstrateg Södertälje Science Park.

Södertälje sjukhus berättade under onsdagen om sin nya akutmottagning som är uppbyggd kring en ny team-modell istället för den traditionella professionsbaserade. De visade även praktiskt hur man i likhet med flygindustrin kan träna akuta situationer genom simulering. Södertälje sjukhus är ett av få sjukhus i Stockholms län som visar fina siffror och en ökande kvalitet. Utmaningarna är många, exempelvis befolkningstillväxt, migration, en åldrande befolkning, ökade kostnader och kompetensförsörjning lyftes fram som exempel. Vd:n för Södertälje sjukhus Christophe Pedroletti poängterade att privat och offentlig sektor i staden redan nu samarbetar bra men att detta behöver öka för att möta de framtida utmaningarna.

AstraZeneca visar under Södertälje Science Week sina satsningar på framtidens virtuella fabriker och digitala läkemedel samt berättar om sina satsningar inom hållbarhet och kompetensförsörjning. Per Alfredsson, chef för produktion och varuförsörjning, Astra Zeneca, lyfter bland annat behovet av framtida kompetens inom de naturvetenskapliga ämnena.

KTH presenterar i samverkan med industrin senaste forskningen inom Lean och avancerad hållbar produktion och hur Sverige fortsatt ska vara en ledande industrination. På Södertälje Science Park kan ungdomar i Södertälje träffa framstående världsföretag såväl som små innovativa företag, använda prototypverkstad och själva upptäcka hur intressant teknik och naturvetenskap är.

Under torsdagen arrangerade Matlust vid Södertälje Science Park seminariet Food Planning med både svenska och internationella föreläsare. Framtidens hållbara livsmedelsförsörjningssystem togs upp samt behovet av en ny krisberedskap på alla nivåer i samhället. Klimatförändringarna gör även att vi måste försöka öka vår inhemska produktion av livsmedel.

Annons

Annons

Annons