Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Tullverket uppmanar företag att förbereda sig inför brexit

Foto: Tullverket
Foto: Tullverket
Publicerad av
Peter Höök - 31 jan 2019

Svenska företag som har handel med Storbritannien bör redan nu vidta vissa åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit. Det är budskapet i ett brev som Tullverket och Statistiska centralbyrån, SCB, i dagarna skickar till drygt 5 000 företag.

För att det ska bli en så kallad mjuk brexit måste parterna godkänna ett utträdesavtal senast den 29 mars. Om de gör det träder övergångsbestämmelserna i avtalet i kraft. Det innebär att berörda näringsidkare får tid på sig för anpassning till den 31 december 2020.

Blir det däremot en hård brexit, utan utträdesavtal, börjar tullbestämmelserna för handel med länder utanför EU gälla bokstavligen över en natt, det kommer inte att finnas en övergångsperiod. Det är med tanke på det senare scenariot som Tullverket och SCB nu gör ett gemensamt utskick.

De drygt 5 000 mottagarna av brevet har det gemensamt att de alla bedriver handel med Storbritannien som överstiger tröskelvärdena för Intrastat-rapportering. Därför är de skyldiga att rapportera sin handel till SCB via den så kallade Intrastat-undersökningen. Tröskelvärden för Intrastat-rapportering är 4,5 miljoner kronor för utförsel och 9 miljoner kronor för införsel.

Bland mottagarna finns både företag som enbart handlar med länder inom EU och företag som även har handel med länder utanför EU och därmed redovisar import/export för Tullverket. Båda grupperna berörs av en eventuell hård brexit, men omställningen bedöms som särskilt stor för företagare inom den första kategorin då de saknar erfarenhet från tullproceduren.

Företagen uppmärksammas samtidigt på att om det inte blir en hård brexit så ska de fortsätta att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB via Intrastat under den övergångsperiod som EU och Storbritannien kommit överens om.

Annons

Annons

Annons