Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Återvinningsföretag åter tillbaka på banan

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 10 jan 2019

Metallvärden är ett företag som arbetar inom återvinningsindustrin, där spetskompetensen finns i nischen förbrukarplacering. Företaget avsätter sekundära råvaror till stålverk, smältverk och gjuterier. Företaget har sedan starten 1988 utvecklat kompetens och erfarenhet som idag är av högsta standard.

Bolaget och koncernen har under de senaste 12 månaderna genomfört en företagsrekonstruktion§. Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt. Bolaget upptar dessutom nu en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring betalning av upplupna skattefordringar.

Betalning av ackordslikvid kommer att ske enligt de förslag som godkänts och finansieras genom konvertibellån i Metallvärden. Med denna sista rekonstruktionsåtgärd anser styrelsen att bolaget och koncernen nu har hanterat de bakomliggande problemen och ser nu fram emot verksamhetens utveckling under 2019 och framöver.

Marknaden finns där och trenderna pekar i rätt riktning. Med en slutförd rekonstruktion och en stärkt finansiell ställning via nyemissionen står vi nu redo för en nysatsning, säger Metallvärdens vd Björn Grufman.