Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 27 2019
Senaste Nytt

Prime Living sparkar hälften av personalen

Foto: Prime Living
Foto: Prime Living
Publicerad av
Peter Höök - 10 jan 2019

Prime Living reducerar kostnader och effektiviserar organisationen. Som ett led i att effektivisera organisationen, minska kostnaderna och ställa om till en allt mer extern förvaltning av fastighetsportföljen har Prime Living inlett en översyn av organisationen.

Prime Living arbetar med att säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringslösning. Kortsiktigt är likviditeten ansträngd efter kostnadsöverdrag i Spångaprojektet. Den korta finansieringen kan lösas genom lån från några större aktieägare eller lån mot säkerhet i befintliga fastighetsinnehav, alternativt avyttringar från den befintliga fastighetsportföljen, heter det i ett pressmeddelande.

Som en konsekvens av omställningen kommer det att tillkomma kostnader både i form av extern förvaltning av
fastigheter samt kostnader kopplade till den framtida organisationen. Summan av dessa nya kostnader är ännu
inte fastlagd.

Annons

Annons

Annons