Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Ny standard för skyddsanordningar

Foto: SEK
Foto: SEK
Publicerad av
Peter Höök - 07 jan 2019

I den nya svenska standarden SS-EN IEC 62046 beskrivs hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden, för att minimera risker från farliga delar i maskiner.

Standarden ska hjälpa dem som konstruerar, tillverkar och renoverar maskiner att använda detekterande anordningar på ett säkert och effektivt sätt, men den kan också användas av myndigheter och certifieringsorgan.

SS-EN IEC 62046 ger en beskrivning av val, användning, verifiering och idriftsättning som ansluter till avsnitt 6.3 i standarden SS-EN ISO 12100, Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering. Där behandlas val och användning av skydd och skyddsanordningar ganska översiktligt, men det ämnet behandlas mer ingående i den nya standarden.

Annons

Annons

Annons