Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Tele2 säljer ut i Kazakstan

Foto: Tele2
Foto: Tele2
Publicerad av
Peter Höök - 28 dec 2018

Tele2 har meddelat dess avsikt att utnyttja säljoptionen som är stipulerad i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom i Kazakstan. Genom att meddela Kazakhtelecom avsikten att utnyttja säljoptionen har Tele2 inlett säljprocessen.

I mars 2016 offentliggjorde Tele2 slutförandet av ett samriskbolag med Kazakhtelecom i Kazakstan. Det innebar startskottet på ett mycket framgångsrikt samarbete som har skapat en snabbt växande affärsverksamhet med stark lönsamhet.

Transaktionen mellan Kazakhtelecom, Telia Company och Fintur som offentliggjordes den 12 december, i vilken Kazakhtelecom förvärvar kontroll av Kcell, utlöser möjligheten för Tele2 att sälja sina aktier i samriskbolaget till Kazakhtelecom, eftersom avtalet med Kazaktelecom inkluderar sedvanliga konkurrensbestämmelser. För att inleda processen har Tele2 idag meddelat Kazakhtelecom sin avsikt att utnyttja säljoptionen.

Tele2 äger 49 procent ekonomiskt intresse och 51 procent av rösterna i samriskbolaget. Den förväntade slutliga ekonomiska ersättningen för Tele2 kommer att reflektera 31 procent fullt utspätt ekonomiskt intresse, med hänsyn till Asianets tilläggsköpeskilling om 18 procent, som tidigare har kommunicerats. Ett aktieägarlån från Tele2 till samriskbolaget, för närvarande 87 miljarder Kazakstanska Tenge (omkring 2,1 miljarder svenska kronor, efter återbetalningar under det fjärde kvartalet), ska återbetalas till fullo vid transaktionens slutförande.