Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Volvo säljer majoritetsandel i WirelessCar

Foto: Volvo
Foto: Volvo
Publicerad av
Peter Höök - 19 dec 2018

Volvokoncernen har idag undertecknat ett avtal om att sälja 75,1% av aktierna i sitt helägda dotterbolag WirelessCar till Volkswagen Group. Försäljningspriset uppgår till 1,1 miljarder kronor.

När försäljningen slutförs kommer den att resultera i en positiv påverkan på rörelseresultatet på cirka 1,5 miljarder kronor samt en positiv kassaflödeseffekt på 1,1 miljarder kronor. Försäljningen beräknas kunna slutföras under det första halvåret 2019.

WirelessCar erbjuder tjänster och lösningar för uppkopplade personbilar till globala bilproducenter.

– Vi är fast beslutna att behålla vår position som ledare inom uppkopplade fordon och tjänster. Det här avtalet gör det möjligt för oss att fullt ut fokusera våra resurser och aktiviteter inom det här området på kommersiella fordon, säger Jan Gurander, vice vd för Volvokoncernen.

WirelessCar har över tre miljoner uppkopplade bilar över hela världen och intäkterna för 2018 beräknas uppgå till cirka en halv miljard kronor. WirelessCar är baserat i Göteborg, med kontor i USA och Kina.

Slutförandet av affären förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännande.

Annons

Annons

Annons