Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Bolagsverket vill kunna avregistrera falska ägare och målvakter

Vill ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 17 dec 2018

Bolagsverket vill ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag och stöd för att avregistrera falska företrädare och målvakter i företag. Bolagsverket vill även ha bättre möjligheter att dela information med brottsbekämpande myndigheter för att motverka ekonomisk brottslighet och göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg.

Den 17 december lämnade Bolagsverket sin slutrapport av regeringsuppdraget att utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av olika företagsuppgifter. Bolagsverket arbetar löpande med att minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Under 2018 har Bolagsverket genomfört en rad åtgärder för att motverka ekobrott, till exempel inrättat en ekobrottsenhet, informerat om tryggt företagande, infört ökade kontroller, skärpta handläggningsrutiner och åtgärder mot användandet av falska identiteter.

– Vi har infört ökade kontroller av ID-handlingar och upptäckt flera fall av falska handlingar. I flera fall har företag valt att återkalla anmälan, efter föreläggande om att styrka identiteten på de som anmälts för registrering, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Bolagsverket har ökat kontrollen och skärpt granskningsrutinerna vid anmälan av postadress, utbyte av årsredovisning och av handlingar som bifogas vid anmälan eller registrering. Skärpta rutiner har medfört att Bolagsverket i större utsträckning vägrar registrering av uppgifter som inte kan säkerställas och att oriktiga eller falska uppgifter leder till avregistrering eller polisanmälan.

– Vi har under året inrättat en ny ekobrottsenhet och genomfört ett flertal åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi vill nu erbjuda ett utökat skydd mot företagskapning och undersöker även möjligheten att använda AI i våra analyser. Vi behöver också ett utökat brottsförebyggande uppdrag och regeländringar så att vi lättare kan dela vår information med brottsbekämpande myndigheter, fortsätter Annika Stenberg.

    Bolagsverket har i ett regeringsbeslut fått i uppdrag att i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och företrädare för näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av företagsuppgifter. Inom ramen för detta uppdrag har Bolagsverket

    Annons

    Annons

    Annons