Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Tar fram internationella standarder för IoT

Arkitektur för nät med sensorer för stationer och ställverk

Bild: SEK
Bild: SEK
Publicerad av
Peter Höök - 07 dec 2018

Den internationella gruppen som tar fram internationella standarder för internet of things, IoT, har ett par projekt för tillämpningar i elnät. Det ena projektet ska leda till en arkitektur för ett nät med sensorer för stationer och ställverk. I det kinesiska förslag som projektet baseras på anges sju delsystem: IR-diagnos, inbrottslarm, brandlarm, översvämningslarm, SF6-övervakning, temperaturövervakning och miljöövervakning. Utöver det innehåller förslaget en del specifikationer och krav som kan behöva diskuteras.

Det andra projektet ska resultera i ett ramverk för styrning av förbrukare i industrier och liknande – industrial facility demand response energy management, FDREM, – som är anslutna till smarta elnät. Projektet har en nära koppling till arbetena med internationella standarder för smarta elnät i IEC TC 57 och smart industri i IEC TC 65.

Gruppen är gemensam för de båda standardiseringsorganisationerna ISO och IEC. Den svenska referensgruppen är SEK TK IoT inom SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC. Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta i arbetet.

Annons

Annons

Annons