Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 27 2019
Senaste Nytt

Högkonjunktur med tecken på avmattning

Riksbankens presenterar företagsundersökning för november

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 05 dec 2018

Konjunkturläget är överlag fortsatt mycket gott inom näringslivet. Det berättar de svenska storföretag som intervjuats i Riksbankens företagsundersökning i november. Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 39 företag med totalt cirka 247 000 anställda i Sverige.

Efterfrågan är stark på de flesta håll i vår omvärld, vilket tillsammans med en stabil inhemsk efterfrågan ger de svenska storföretagen god lönsamhet, produktion och försäljning. Många företag ser dock utvecklingen framöver som osäker. Företag som är verksamma i Sverige uttrycker en oro över hur hushållens konsumtion kommer att påverkas av ett högre ränteläge och den fortsatt osäkra bostadsmarknaden.

Även om exportorderläget överlag är bra har ökningstakten dämpats något de senaste månaderna, vilket kan vara ett tecken på att efterfrågan är på väg att sjunka. Det finns också en viss oro för att de stora lagren kan signalera att konjunkturen mattas av framöver. Inom den närmaste tiden ser företagen emellertid inga större förändringar i konjunkturen.

Den ovanligt varma sommaren har dämpat hushållens köplust, vilket framför allt påverkat sällanköpshandeln. Dessutom blev skördarna sämre än vanligt vilket har fått priserna på spannmål att stiga. Detta är en förklaring till att framför allt dagligvaruhandeln förväntar sig högre priser på flera varor framöver.

Fördjupade frågor om lönesättningen indikerar att bristen på arbetskraft är den viktigaste faktorn när lönerna bestäms. Överlag har de svenska storföretagen ännu inte svårt att få tag på personal, vilket även bidragit till att lönerna ökat i en måttlig takt. Men specialister och personer med längre erfarenhet är svårare att rekrytera och för dessa grupper ökar lönerna snabbare.

Annons

Annons

Annons