Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Ny hårdmetall framställs genom med 3D-printning

Produceras i den form beställaren önskar

Foto: VBN Components
Foto: VBN Components
Publicerad av
Peter Höök - 03 dec 2018

En ny hårdmetall som produceras i den form kunden önskar, utan sintring eller skärande bearbetning har lanserats.  Efter år av forskning är VBN Components lyckas framställa en hårdmetall som produceras i den form kunden önskar, utan sintring eller skärande bearbetning. Efter flera års forskning står den patenterade hårdmetallen Vibenite 480 klar. Legeringen är rostfri, samt extremt värme- och nötningstålig. Att den framställs genom additiv tillverkning / 3D-printning är absolut banbrytande. Det möjliggör komplexa former på industriella verktyg och komponenter, samt reducerar miljöbelastningen till ett absolut minimum.

– Det är en speciell glädje för mig som materialutvecklare att presentera en så pass banbrytande nyhet inom hårdmetallområdet. Vi bläddrar till nästa sida i boken om Sveriges materialhistoria, säger Ulrik Beste, Tekn. Dr. och Teknisk Chef på VBN Components.

Den nya hårdmetallen baseras på metallpulver som tillverkats genom storskalig, industriell gasatomisering. Detta minimerar både kostnader och miljöbelastning. Det nya materialet kombinerar segheten från pulvermetallurgiska snabbstål med värmetåligheten från hårdmetaller och därför har denna nya materialgrupp fått namnet hybridkarbid. Inom 3D-printning har det länge eftersträvats att kunna framställa legeringar med höga halter av karbider, vilket VBN Components nu visar att de behärskar.

Praktiskt betyder detta att metallskärande verktyg som idag framställs genom bearbetning av stålstång skulle kunna ersättas av hybridkarbiden, med följden att verktygen sedan kan köras mycket fortare tack vare ökad värmetålighet. Vid 3D-printning kan man, utöver komplexa former, också producera mycket större delar i ett och samma stycke, än med traditionell hårdmetallteknik. Detta ökar användningsområdet och gör det även lätt att framställa prototyper; det går att printa 1, 10 eller 1000 detaljer från samma eller olika ritningar.

– Vi har lärt oss enormt mycket om hur man 3D-printar legeringar med höga karbidhalter och ser att det finns mycket mer att göra inom området. Vi har öppnat ett processfönster där en rad nya material kan tas fram, säger Martin Nilsson, vd på VBN Components.

VBN Components teknik ger betydligt kortare ledtider och högre prestanda, samt en betydande miljövinst genom stora materialbesparingar och minskade transporter. Materialet lämpar sig väl för produkter med extrema krav på nötnings- och värmetålighet, såsom verktyg för varmformning, pressgjutning, klippning och träbearbetning. Bergborrning är en annan given applikation där VBN Components redan har startat ett samarbete med det svenska företaget Epiroc.

Annons

Annons

Annons