Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Caverion tar underhållsavtal med Locum

Foto: Caverion
Foto: Caverion
Publicerad av
Peter Höök - 31 okt 2018

Caverion och Locum har tecknat ett omfattande Managed Servicesavtal för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i södra Stockholm. Avtalet påbörjas under andra hälften av 2019 och löper i fem år, med en option på ytterligare tre år. Värdet uppgår till cirka 50 miljoner kronor årligen och den totala golvytan är 480 000 kvadratmeter.

Caverion har ett pågående Managed Servicesavtal med Locum som omfattar sju sjukhus och 12 vårdinrättningar med en total golvyta på 600 000 kvadratmeter. Med det nya Huddinge Sjukhusavtalet, kommer Caverions avtal med Locum uppgå till över en miljon kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 50 procent av Locums totala fastighetsbestånd.

– Locum har sedan tidigare ett bra samarbete med Caverion. En vårdfastighet är inte som vilken fastighet som helst. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt och Caverion har den erfarenhet och kompetens som krävs för uppdraget, säger Per Högdahl, förvaltningsområdeschef för Huddinge sjukhusområde på Locum.

På Karolinska Universitetssjukhuset kommer Caverion ansvara för Managed Operations och Technical Maintenance genom dygnet-runt verksamhet och övervakning genom en driftledningscentral. Målet är att vidmakthålla fastighetens skick, status samt säkerställa god livscykelekonomi och nöjda hyresgäster, vilket sker genom långsiktigt och förebyggande arbete för att säkra en kvalitativ drift samt optimera fastigheternas resursanvändning.

Detta kommer levereras genom en organisation med hög förmåga att utföra, analysera, vara rådgivande i tekniska fastighetsbeslut samt en samordning mellan drift och projekt för att minimera störningar för verksamheten.

– Vi är självklart nöjda med det utökade förtroendet en viktig kund har gett oss. Givet den krävande sjukhusmiljön, har vår uppdragsgivare högt ställda krav på pålitlig drift och säkerhet. Tillsammans med Locum planerar vi fortsätta utveckla och ytterligare förbättra fastighetsförvaltningen genom ett långsiktigt och hållbart samarbete där slutanvändaren är i fokus, säger Juha Mennander, vd Caverion Sverige.

Annons

Annons

Annons