Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Brist på kompetens bromsar industrins satsning på digitalisering

Många osäkra på vad Industri 4.0 innebär

Foto: SKF
Foto: SKF
Publicerad av
Peter Höök - 12 nov 2018

80 procent inom svensk industri anser att det är viktigt att satsa på digitalisering av industrin, den så kallade Industri 4.0. Men ändå är nära 60 procent av de svarande fortfarande osäkra på vad begreppet innebär.

– En stor del ser inte riktigt hur man kan utnyttja den digitala tekniken och tycker att implementeringen går långsammare än de önskar, säger Johan Wiksfors, Key Account Manager på SKF i Sverige.

SKF har genomfört en enkätundersökning där 400 personer inom svensk industri svarade på frågor om hur långt man har kommit när det gäller digitaliseringen av sina verksamheter. Majoriteten av de som svarat jobbar inom gruv-, verkstads-, stål och metall-, pappers och massa- och fordonsindustrin.

– Det är intressant att se att det är stor skillnad mellan olika branscher i hur långt man har kommit inom digitaliseringen, säger Johan Wiksfors.­

Undersökningen visar att det finns en stor samstämmighet kring att digitaliseringen är helt avgörande för att svensk industri ska behålla sin konkurrenskraft - men att det finns utmaningar.

Drygt 40 procent anger att brist på kompetens är det största hindret för att komma igång med digitaliseringsprojekt.

Annons

Annons

Annons