Mötesplatsen för dig inom svensk industri, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Minestos tidvattenkraftverk sjösatt

Har slutfört driftsättningsprogrammet

Foto: Minesto
Foto: Minesto
Publicerad av
Peter Höök - 09 nov 2018

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade projekt för energi från tidvattenströmmar utanför norra Wales kust. Projektet syftar till att demonstrera Minestos första marina kraftverk av bolagets unika havsenergiteknik i kommersiell skala.

– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i Wales i år. Teamet har med ett säkert och professionallt utförande uppnått samtliga milstolpar kopplade till testning. Genom installation och driftsättning vårt DG500-system har vi framgångsrikt verifierat kontrollsystemet för vår unika teknologi i kommersiell skala och vi har för första gången genererat elektricitet med ett kraftverk i denna storlek. Därmed har vi slutfört driftsättningsprogrammet av vårt EU-finansierade projekt i Wales, säger Martin Edlund, vdför Minesto.

Projektet omfattar konstruktion, installation och demonstration av Minestos första kraftverk i kommersiell skala av bolagets unika havsenergiteknik Deep Green i Holyhead Deep 6 km utanför norra Wales kust. Minesto har erhållit EU-stöd genom Wales regering om 13 miljoner euro till projektet.

Under våren 2018 installerade och driftsatte Minesto den stödjande infrastrukturen för DG500-systemet såsom bottenfundament, förankringslina, kablar för transmission av elektricitet och datakommunikation samt en boj med ett system som simulerar en elnätsanslutning. Under sommaren installerades själva kraftverket och havstestning inleddes, vilket sedermera ledde till att Minesto framgångsrikt kunde börja ”flyga” sin så kallade undervattensdrake i kompletta banor och därmed verifiera funktionaliteten av bolagets Deep Green-teknologi i kommersiell skala. I början av oktober genererade Minesto för första gången elektricitet med DG500-systemet.

– Driftsättningsprogrammet har varit mycket givande och gett oss avgörande erfarenheter för att optimera kraftverkets prestanda samt hur vi bedriver verksamheten till havs mest effektivt. Denna kunskap kommer att öka funktionaliteten i den stödjande infrastrukturen både i Holyhead Deep och vid andra installationsplatser. Utöver detta har vi utvecklat och verifierat metoder och tillvägagångssätt som skapar värde både ur ett operationellt och ur ett affärsmässigt perspektiv, säger Minestos operative chef David Collier.

Då driftsättningsprogrammet av Minesto EU-finansierade projekt har slutförts har bolaget beslutat att återuppta aktiviteter med DG500-systemet till havs i det andra kvartalet 2019.

– Vi avser att använda vintersäsongen till underhåll samt uppgradering av kraftverket. Vi ser fram emot att bygga vidare på de stora tillgångar vi har skapat i norra Wales och fortsätta utvecklingen av Holyhead Deep mot dess fulla potential, säger Martin Edlund.

Annons

Annons

Annons