Mötesplatsen för dig inom svensk industri, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Intropris köper Nord Nordic Retail & Distribution

Foto, Intropris
Foto, Intropris
Publicerad av
Peter Höök - 08 nov 2018

Genom en affär där Intropris förvärvar samtliga aktier i Nord Nordic Retail & Distribution bildas en ny bolagsgrupp med omfattande verksamhet på flera orter i Sverige. Genom en affär där Intropris förvärvar samtliga aktier i Nord Nordic Retail & Distribution bildas en ny bolagsgrupp med omfattande verksamhet på flera orter i Sverige. 

Nord Nordic Retail & Distribution går tillsammans med sina tre rörelsedrivande helägda dotterbolag, Idéfix Tekoprodukter, Danholmen Active Outfit och Cazadero Mediaproduktion, in som underkoncern i den nya gruppens moderbolag Intropris. 

Intropris och Nord har tidigare, var för sig, haft som målsättning att bli listade bolag. Under den period förhandlingarna pågått har parterna valt att göra uppehåll i sina respektive noteringsprocesser. Efter att avtal träffats återupptas nu detta arbete gemensamt. Notering för den nya bolagsgruppen planeras tillsammans med en kapitalanskaffning att genomföras under Q1 2019. För att säkerhetsställa att bolaget lyckas nå den finansiella styrka som behövs för att på ett framgångsrikt sätt utveckla gruppens verksamhet, har ett garantiåtagande för den planerade nyemissionen upprättats av en grupp huvudägare. 

– Sammanslagningen kommer redan från första tillträdesdag att ge positiva effekter på den dagliga verksamheten. kommenterar Intropris vd, Per Östling.

Bolagsgruppen har efter sammanslagningen ett femtiotal anställda på åtta arbetsplatser med Gävle längst i norr och Ronneby i söder. I samband med samgåendet förväntas förändringar i såväl styrelser som ledning. Nords nyligen tillträdde vd, Martin Berling, är tänkt att också axla rollen som vd för hela den nya bolagsgruppen. 

Annons

Annons

Annons