Mötesplatsen för dig inom svensk industri, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Objektiv rekrytering med hjälp av robot

Fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 05 nov 2018

Vi kommer även att behöva omvärdera vår syn på kompetens. Vad är egentligen kompetens? Något statiskt man tillskansar sig en gång för alla under en universitetsutbildning, eller något dynamiskt och levande – i ständig förändring? Ett företag som har utvecklat sin rekryteringsprocess är TNG – specialister inom fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering och bemanning.

– TNG:s rekryteringsprocess grundar sig i modern forskning kring hur man bäst kan förutse en jobbsökandes framtida arbetsprestation. Det handlar om att använda objektiva metoder för att tidigt under rekryteringsprocessen mäta, testa och utvärdera kandidaters kompetens. Vi ser på kompetens som något som utgörs av fyra delar: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation. Sen viktar vi dessa faktorer beroende på vilket jobb som ska utföras, berättar Hanna Flink på TNG.

Med hjälp av arbetspsykologiska screeningtester får man – tillsammans med information om kunskap och erfarenhet – ett gediget, vetenskapligt och faktabaserat underlag att göra sina urval på när man beslutar vilka som ska gå vidare i processen.

– Metoden minskar risken för att rekryteraren påverkas av förutfattade fördomar och subjektiva faktorer som magkänsla, kandidatens namn, ålder, kön, utbildningsbakgrund, vilka fritidsintressen hen har och så vidare. Det skapar ett mer rättvist och fördomsfritt urval, samtidigt som sannolikheten ökar att man lyckas hitta den kandidat som faktiskt är bäst lämpad för rollen. Både idag och imorgon, säger Hanna Flink.

Detta bidrar på sikt till en mer hållbar arbetsmarknad, där rätt person hamnar på rätt plats från början, samtidigt som man minskar risken för felrekryteringar och man bättre kan ta tillvara på all form av kompetens i samhället. Något som kommer vara en nödvändighet i framtidens digitaliserade samhälle, fortsätter Hanna Flink.

För att fortsätta utveckla sin rekryteringsprocess och göra den ännu mer fördomsfri håller TNG nu på att tillsammans med KTH-start-upen Furhat Robotics utveckla en AI-robot som ska bli ny assisterande rekryterare på företaget.

– Tanken med projektet är att roboten ska bidra till att göra ännu mer objektiva och fördomsfria urval i rekryteringsprocesser. Det bidrar till att allt fler jobbsökare får samma möjligheter att lyckas – oavsett ålder, kön, ursprung och utseende.

Roboten kommer fungera som stöd och avlastning i det tidigare skedet av rekryteringsprocessen. På så vis kommer de mänskliga rekryterarna att få mer tid över för det personliga mötet med sökande och kunder, samt kompetensanalyser.

Annons

Annons

Annons