Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 27 2019
Senaste Nytt

Producerar drivmedel och oljor av sopor

Foto: Swestep
Foto: Swestep
Publicerad av
Peter Höök - 16 okt 2018

Swestep har under några år arbetat med att utveckla och kommersialisera en process som kan producera förnybara drivmedel och oljor av bland annat hushållssopor och restprodukter från skog, jordbruk och industri.

– Återvinningsföretag, flera fossilberoende industrier och kommuner kontaktar oss nu direkt. Utmaningen för många kommuner är, utöver den generella avfallshanteringen, att lösa problemet med plaståtervinning. Merparten av plastavfallet i Sverige idag eldas upp - säger Karl Magnus Mattsson, grundare och vd för Swestep.

Tekniken togs fram inom Siemens-koncernen och har vidareutvecklats av företagets tidigare forskningschef. När de första Swestep-anläggningarna nu projekteras innebär det att Swestep går förbi många konkurrerande tekniker, där många fortfarande har långt kvar till faktisk produktion. 

Swesteps slutprodukt har samma egenskaper som högkvalitativ fossil olja. Utöver förnybara drivmedel för transporter på land måste även alternativ för sjötrafik och flygtrafiken lösas akut - säger Karl Magnus Mattsson. Det finns redan några väl fungerande anläggningar i världen som använder tidigare versioner av tekniken, men det är först nu försäljning av nyckelfärdiga Swestep-anläggningar kan ske i större skala.

Swesteps unika teknologi kan på molekylnivå processa och återvinna alla typer av kolvätebaserade sopor och restprodukter. Anläggningarna är skalbara och flexibla, både vad gäller Insatsmaterial och slutprodukt.

– Den patenterade återvinningsprocessen kan slarvigt beskrivas som att den kopierar naturens förmultningsprocess för att producera fossil olja, men med Swesteps process tar det cirka 6 minuter. förklarar Karl-Magnus Mattsson. Genom samarbetet med Green Fund Finance kan vi nu erbjuda kunder en riktigt attraktiv finansieringslösning vilket öppnar upp marknaden för oss.

I början av 2019 sätts spadtaget i jorden för två anläggningar i Sverige. Avtal om leveranser är också tecknade med ett antal kunder i flera världsdelar.

Annons

Annons

Annons