Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 27 2019
Senaste Nytt

Sydkoreas industriproduktion fortsätter att öka

Sydkoreas industriella produktion ökade främst på grund av landets robusta export. Bilden visar Seoul, Sydkoreas huvudstad. Foto: Creative Commons, kredit: Petchy
Sydkoreas industriella produktion ökade främst på grund av landets robusta export. Bilden visar Seoul, Sydkoreas huvudstad. Foto: Creative Commons, kredit: Petchy
Publicerad av
Markku Björkman - 02 okt 2018

Sydkoreas industriproduktion ökade under två månader fram till augusti trots att bolagsinvesteringarna och den privata konsumtionen sjönk, framhöll en regeringsrapport nyligen.

Produktionen inom gruv- och tillverkningssektorerna ökade 1,4 procent på grund av ökad aktivitet inom bilindustrin som kompenserar en minskning inom halvledarsektorn.

Produktionen i alla industrier ökade 0,5 procent i augusti från en månad tidigare, efter att ha ökat 0,6 procent under föregående månad, enligt den sydkoreanska statistikmyndigheten.

Den automatiska produktionen tog ett kliv med 21,8 procent och markerade den högsta tillväxten på fem år. Efterfrågan på lokalt tillverkade fordon var solid i Nordamerika och Mellanöstern, medan en tillfällig sänkning av konsumtionsskatten stärkte den automatiska efterfrågan på hemmamarknaden.

Chipproduktionen minskade med 6,2 procent i augusti från en månad tidigare, eftersom chiptillverkarna minskade sina lager. För ett år sedan utökades chipproduktionen med 13,6 procent.

Den industriella produktionen ökade främst på grund av den robusta exporten, vilket står för ungefär hälften av den exportdrivna ekonomin. Exporten ökade 50 miljarder dollar under fem månader fram till september.

Tillverkare registrerade ett genomsnittligt kapacitetsförhållande på 75,7 procent i augusti, en ökning med 2,5 procentenheter från en månad tidigare. Inventarierna hos tillverkningsindustrin ökade med 1,1 procent.

Tjänster industriproduktionen ökade med 0,1 procent i augusti jämför med föregående månad på grund av efterfrågan på så kallade varaktiga varor.

Men företagsinvesteringar och privat konsumtion försågs med en varningssignal. Detaljhandeln, som speglar konsumtionsutgifterna, förändrades endast marginellt i augusti efter att ha växt i två månader till juli.

Anläggningsinvesteringarna sjönk 1,4 procent i augusti från föregående månad, vilket tyder på en nedåtgående trend i sex månader sedan mars 2018. Det var den längsta minskningen på cirka 20 år.

Konsumenterna avstod från att öppna sina plånböcker till följd av försämringen av arbetsmarknadsförhållandena. 

Till följd av den moderata inhemska efterfrågan var företagen ovilliga att satsa kapital på nya anläggningar vilket ledde till lägre sysselsättning och svagare privatkonsumtion.

Regeringen öronmärkte en extra budget för att hjälpa den yngre generationen att få ett anständigt jobb, men reformen har ännu inte trätt i kraft. Regeringen höjde också minimilönen för att öka konsumenternas köpkraft.

Den konjunkturfaktor för sammanfallande indikatorer, som mäter nuvarande ekonomiska förhållanden, föll 0,2 procent i månaden till 98,9 i augusti, den lägsta sedan augusti 2009 när den finansvärlden och globala ekonomin drabbades hårt.

Byggandet minskade med 1,3 procent i augusti från en månad tidigare sedan regeringen beslutade om en rad åtgärder för att motverka spekulativa investeringar på fastighetsmarknaden.
 

Annons

Annons

Annons