Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Konjunkturen på väg att svalna

BNP-tillväxten landar på 2,7 procent för helåret 2018

Graf: HUI
Graf: HUI
Publicerad av
Peter Höök - 28 sep 2018

Handeln märker av fortsatt god fart i världskonjunkturen. HUI Research spår att BNP-tillväxten landar på 2,7 procent för helåret 2018 för att sedan sjunka tillbaka till 2,0 procent under 2019. Industrin går alltjämt på högvarv, även om en viss avmattning kunde skönjas under andra kvartalet med lägre orderingångar och svagare exportutveckling än väntat. Sveriges handlare har dock haft det kämpigt på sistone av helt andra skäl.

– Handelns utmaning utgörs idag av den snabba strukturella omställning som digitaliseringen medför. I dagsläget utgör konjunkturen en välbehövlig stimulans till en sektor i snabb förändring. Förhoppningsvis hinner många företag anpassa sina affärer inför den dag konjunkturen viker på allvar, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Osäkerhetsfaktorerna är många just nu och innefattar det parlamentariska läget efter det svenska valet, risken för handelskonflikter och oro kring Brexit-förhandlingarna. Däremot tycks spökena på den svenska bostadsmarknaden ha lugnat sig för tillfället och marknaden har återhämtat sig något efter tidigare prisfall. En svag krona och inflationstakt över tvåprocentsmålet väcker dock frågor om när robustheten kommer att testas av en mindre expansiv penningpolitik. HUI tror att konjunkturen är på väg att toppa ut och att all osäkerhet gör det svårt för Riksbanken att höja räntan förrän tidigast en bit in på 2019.

– När en nedgång väl är här tror vi att den strukturomvandling som handeln genomgår kommer att accelerera. En lågkonjunktur i kombination med höjt digitaliseringstryck och Amazons inträde på den svenska marknaden kommer att svida för både handeln och Ingves, konstaterar Jonas Arnberg.

Annons

Annons

Annons