Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Concentric tappar storkund

Motsvarar 10 procent av förväntad försäljning

Foto: Concentric
Foto: Concentric
Publicerad av
Peter Höök - 14 sep 2018

Concentric har informerats om uppsägning av ett kundavtal som innebär en försäljningsminskning under 2019 som motsvarar cirka 10 procent av förväntad försäljning under 2018, underliggande rörelsemarginal väntas öka till 22% för helåret 2018

En global kund haft en uttalad ambition om att ha minst två leverantörer för alla inköpta produkter. Detta har nu resulterat i att Concentric inte längre är kontrakterad som leverantör av motorpumpar för enskilda plattformar vilket resulterar i att försäljningen 2019 minskar med cirka 10 procent av förväntad försäljning under 2018. Concentric fortsätter att leverera pumpar till kunden och dess joint-ventures i Sydamerika, Indien och Kina.

Uppsägningen av kontraktet medför vissa prishöjningar, vilket innebär en positiv engångseffekt på rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2018. Den underliggande verksamheten går bra och rörelsemarginalen exkluderat denna engångseffekt förväntas nu uppgå till 22 procent för helåret 2018.

– Vi är givetvis besvikna över deras beslut men Concentric kommer fortsatt vara en viktig leverantör till kunden och vi fortsätter samarbeta gällande ny teknologi. Vi är dock övertygade om att det är långsiktigt rätt, både för oss och våra kunder, att hålla fast vid att leverera värde i form av högkvalitativa produkter, kostnadsbesparingar för åkerier samt tillförlitliga leveranser. Vi har ett fortsatt fokus på lönsam tillväxt, och tittar aktivt på såväl möjliga nya kunder för våra motorprodukter som på potentiella förvärv, säger David Woolley, vd för Concentric.

 

Annons

Annons

Annons