Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Göteborg får världens högsta vindtunnel

Får en flyghöjd på 24 meter

Foto: Bodyflight
Foto: Bodyflight
Publicerad av
Peter Höök - 10 aug 2018

Upplevelseindustriföretaget Bodyflight Sweden uppför i egen regi en ny vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg. Den nya vindtunneln beräknas stå färdig i slutet av 2018 och får en flyghöjd på 24 meter. Därmed kan Göteborg snart stoltsera med världens högsta vindtunnel.

Byggnationen löper på som planerat och markarbeten såsom sprängning och grävning är nu i stort klara. Man har sprängt sig ner 15 meter i berget där nedre delen av tunnelsystemet ska stå. Nu kan man skåda en stor grop likt en gruva med de höga klippväggarna där nedre delen av tunnelsystemet kommer att monteras.

I skrivande stund är den första gjutningen av den övre bottenplattan färdig. Parallellt med detta förbereds nästa gjutning med armering och form till den nedre bottenplattan samt väggar. När detta är färdigt är de mest tidskrävande momenten avklarade och montering av stål kan påbörjas.

Under sensommaren har även de första leveranserna av specialutformade delar till vindtunneln börjat anlända på lastbilar och fortsätter att göra så. Företaget ser en stor fördel att ha dessa delar på plats redan nu för att minska risken för stopp i montaget längre fram. Det känns riktigt roligt att vi nu går in i konstruktionsfasen, där Sveriges andra vindtunnel börjar ta form och växa fram på Säve flygplats.

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta.

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...