Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Kravspecifikation för fiberinstallationer ute

SEK Teknisk Rapport 14 uppdaterad

Foto: SEK
Foto: SEK
Publicerad av
Peter Höök - 07 aug 2018

Kravspecifikation för fibertekniker, SEK Teknisk Rapport 14, finns nu i en uppdaterad utgåva med nya standardhänvisningar, begrepp och förklaringar samt flera förtydliganden.

Denna kravspecifikation ger underlag för att säkerställa att fibertekniker har tillräcklig kompetens med hänsyn till installation och framtida driftsäkerhet. Därigenom försäkras god kvalitet för den fiberoptiska infrastrukturen. Kravspecifikationen hanterar hela kedjan från stomnät till access- och fastighetsnät.

Uppdateringen har gjorts av den tekniska kommittén SEK TK 215 för data- och teleinstallationer, med stöd av SEK TK 86, fiberoptik. Kravspecifikationen ansluter till det system av europeiska och svenska standarder som finns för nät och installationer för informationsöverföring, både med fiber och med metalliska kablar.

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...