Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

IEC-standarder grund för industrins digitalisering

Ett samspel mellan fyra aspekter

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 01 aug 2018

Organisationer som arbetar med industrins digitalisering - Industri 4.0 - i Frankrike, Italien och Tyskland har tillsammans skrivit en rapport som de kallat ”The Structure of the Administration Shell”. Tanken med rapporten är att visa på en gemensam utgångspunkt, som olika intressenter kan bygga vidare på, för olika tjänster och strukturer.

Industri 4.0, smart tillverkning eller vad man nu vill kalla det, ses i rapporten som ett samspel mellan fyra aspekter: horisontell integrering i produktionen, vertikal integrering företaget, livscykelhantering och de människor som agerar i värdekedjan.

Det administrativa skalet, ”the administration shell”, är en standardiserad digital representation av tillgången, ”the asset”. Tillgången och dess administrativa, eller logiska, skal bildar tillsammans en ”smart komponent” som kan representera en typ av tillgång till exempel en motor eller en förekomst - en viss motor. Detta är grunden för interoperabiliteten mellan olika applikationer och för att man ska kunna göra en digital representation av systemet.

Rapporten behandlar alla typer av industriella processer inom samtliga industrisektorer. Den beskriver bakgrunden och formulerar ett antal krav på det administrativa skalet och på hur det bör vara uppbyggt för att vara användbart. Som illustration ges ett exempel på en anläggning för fyllning och packning av flaskor. Rapporten utvecklar också behovet av klassning och identifiering och diskuterar olika behov som konstruktion, placering med mera. Rapporten kan laddas ner här.

Annons

Annons

Annons