Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 15 2019
Senaste Nytt

Transtema köper Ericsson Local Services

Bygger och underhåller nätinfrastruktur

Foto: Ericsson Local Services
Foto: Ericsson Local Services
Publicerad av
Peter Höök - 11 jul 2018

Transtema Group har ingått avtal om förvärv av Ericsson Local Services, LSS, Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige. LSS bygger och underhåller nätinfrastruktur främst i södra och mellersta Sverige. Verksamheten omsatte 1 162 miljoner kronor 2017 till en justerad EBITDA om 34 miljoner kronor. Transtema bedömer att det skapas en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential genom att nuvarande och framtida kunder kan erbjudas ett komplett utbud av tjänster och lösningar. Köpeskillingen uppgår till maximalt 180 miljoner kronor. I samband med förvärvet föreslås en representant för Ericsson till Transtemas styrelse.

Förvärvet finansieras genom en förvärvskredit på 60 miljoner kronor från Nordea, som också kommer att ställa erforderligt rörelsekapital till LSS förfogande. För att finansiera delar av förvärvet samt tillföra expansionskapital har styrelsen i Transtema även beslutat genomföra en företrädesemission om 78,2 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från Transtemas huvudägare. Utökandet av antal styrelsemedlemmar samt Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 5 september 2018. Tillträdesvillkoren inkluderar godkännande från Konkurrensverket.

Kommentar från Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema:

LSS, med sin kompetenta organisation, blir ett starkt tillskott till Transtema. Förvärvet innebär att vi kompletterar och förstärker vår nuvarande verksamhet med en serviceorganisation som är känd för sin entreprenörsanda, goda kvalitet och höga kundtillfredsställelse. Med LSS som en del av Transtema-koncernen kommer en stor del av Bolagets verksamhet att utgöras av tjänster inom service- och teknikområdet, där vi ser goda tillväxtmöjligheter genom att vidareutveckla verksamheten. Vi ser fram emot vår gemensamma framtid med LSS och välkomnar personalen till Transtema-koncernen.

Annons

Annons

Annons