Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 15 2019
Senaste Nytt

Utvecklar biogranulat för 3D printing

Material för 3D printing av specialemballage

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 09 jul 2018

Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab, samt Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing. Projektet som löper över tre år leds av Swerea Sicomp.

Idag är de plastgranulat som används för 3D printing fossilbaserade. Genom att använda biomassa från grenar och toppar, GROT, ska projektet utveckla biobaserade granulat som är lämpliga för 3D printing av specialemballage.

Tidigare har 3D printing främst använts inom prototyptillverkning men utvecklingen av tekniken möjliggör idag utskrifter i stor skala. Fördelar med 3DP eller friformsframställning är möjligheten att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. I den förstudie som ligger till grund för projektet visades dessutom att GROT- baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plastgranulat som används idag. 

– GROT-baserat material är ytterligare en viktig pusselbit för att vi med vårt system ska kunna erbjuda industrin maximalt kostnadseffektiva lösningar, säger Tomas Burman operativ chef hos BLB Industries.

– För EcoRub är det intressant för vi har en maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är mycket lämpligt för detta projekt. Dessutom hoppas vi i framtiden kunna introducera blandningar med återvunnet gummi, som gör att vi får ett material som är väldigt slagsegt just genom att plast förstärks med träfibrer och gummikorn – säger Åke Paulsson, vd Ecorub.

– För Nefab är det viktigt att vara i framkant gällande gröna material och återanvändning av spillvaror. Vi fokuserar även på innovativa produktionssätt som hjälper till att sänka totalkostnaden och minska miljöpåverkan för våra kunder. Vi ser att detta projekt passar perfekt in i vår strategi - säger Andreas Pihl, teknisk direktör Nefab Group.

– För Sveaskog är det intressant då vi i projektet utvecklar ett nytt användningsområde för vår bioråvara. Vi ser också att vi med projektet bidrar till att minska användningen av fossilbaserad plast- säger företagets forskningschef, Ann-Britt Edfast

– Ett väldigt intressant projekt där vi tror att konsortiet kan visa att man kan få billigare och bättre produkter med biobaserade material, säger Tommy Öman projektledare hos Swerea Sicomp.

Annons

Annons

Annons