Mötesplatsen för dig inom svensk industri, nov, 19 2018
Senaste Nytt

Företag i Jönköpings län har rekryteringsproblem

Ny rapport från Transportföretagen

Foto: Transportföretagen
Foto: Transportföretagen
Publicerad av
Peter Höök - 25 jun 2018

Motorbranschen är i stort behov av mekaniker och annan personal till verkstäderna. Under 2018–2020 kommer motorbranschen i Jönköpings län att behöva anställa cirka 230 personer, varav 60 tekniker. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på motorbranschen 2018”.

Studenterna på fordons- och transportprogrammet går en ljusnade framtid till mötes. De får snabbt stimulerande och intressanta arbeten. Men fler elever behövs och det kräver en utbildning som är av god kvalitet och som matchar motorbranschens behov. I rapporten uppger 91 procent av företagen i Jönköpings län att de under det senaste året har haft svårt att rekrytera. En huvudanledning är svårigheten att hitta personer med rätt – och relevant – utbildning.

– Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever, dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Eleverna i det offentliga grundutbildningssystemet täcker idag inte efterfrågan inom motorbranschen. Därför måste antalet platser inom vuxenutbildningen öka genom en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad. Därutöver är en utbyggd satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för motorbranschen.

– Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, avslutar Caj Luoma.

Annons

Annons

Annons