Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Volvo tar stororder på hybridbussar

Tecknar kontrakt på 497 hybridbussar

Foto: Volvo
Foto: Volvo
Publicerad av
Peter Höök - 12 jun 2018

Volvo Bussars nordamerikanska dotterbolag Nova Bus har fått en order på 497 hybridbussar från kollektivtrafikhuvudmännen i provinsen Quebec i Canada. Det är den enskilt största order på hybridfordon inom Volvokoncernen hittills. Ordern omfattar en option på upp till 1 028 bussar. Leveranser ska ske 2020-2025.

Nova Bus, som tillverkar transitbussar i Nordamerika har nu vunnit ett kontrakt från provinsen Quebecs trafikhuvudmän som koordineras av ATUQ, Association du transport urbain du Québec. Det femåriga kontraktet, som löper under perioden 2020 -  2024, innebär leverans av 497 40-fots hybridbussar, vilket är den enskilt största ordern i Nova Bus historia. Ordern omfattar även option på upp till 1 028 bussar till trafikhuvudmännen som är verksamma i provinsen Quebecs nio största städer.

– Vi är mycket stolta över det erkännande av vårt erbjudande inom elektromobiliet som ordern innebär, och att detta är den största ordern hittills för elektrifierade fordon inom Volvokoncernen. Ordern är ett resultat av den goda relation som ATUQ, Nova Bus och Volvo Bussar har utvecklat genom åren. Volvo Bussars vision är att stödja städerna i omställningen till en hållbar kollektivtrafik för att möta utmaningarna vad gäller luftkvalitet, trängsel och buller. Det känns väldigt inspirerande att vara en av Quebecs partners på denna resa, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar.

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...