Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Trycket stiger för exporten

Högsta nivåerna sedan mätningarna inleddes 2007

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 17 maj 2018

Med ett index på 66,3 tangerar Exportchefindex andra kvartalet 2018, de högsta nivåerna sedan mätningarna inleddes 2007. En ökning med 3,4 enheter från förra kvartalet indikerar en förstärkt optimism hos exportföretagen.

Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet. Den största ökningen står EMI nuläge för med en ökning från 61,4 första kvartalet till 67,5 andra kvartalet, det innebär en ökning med 6,2 enheter. EMI prognos ökar men måttligt  med 0,6 enheter.

Företagens syn på lönsamheten i exportförsäljningen på tre månaders sikt ökade markant med 20,6 enheter till 72,9 andra kvartalet. Det är den högsta siffran som har noterats sedan mätningarna började 2007. En bidragande faktor är sannolikt den svaga svenska kronan. Företagen är fortsatt nöjda med exportorderstockarna.

– Industrin går på högvarv och aktiviteten i exportföretagen ökar. EMI nuläge tangerar toppnivåerna sedan 2007 och vi ser en starkt ökad optimism vad gäller lönsamheten i exportförsäljningen. 2018 har fått en väldigt stark start men vi ser en dämpad optimism framåt, säger Business Swedens chefekonom, Lena Sellgren. 

Företagen är fortsatt optimistiska om förväntad exportefterfrågan från samtliga regioner, trots att index föll tillbaka andra kvartalet. Det samlade indexet för förväntad exportefterfrågan föll med 3,4 enheter till 68,6, från 72,0 första kvartalet. Fallet förklaras helt och hållet av en nedgång i förväntningarna på exportefterfrågan från Europa och Nordamerika.

Annons

Annons

Annons