Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 18 2019
Senaste Nytt

CybAero på obestånd

Ställer in betalningarna

Foto: CybAero
Foto: CybAero
Publicerad av
Peter Höök - 16 maj 2018

CybAero träffat en finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund, EHGO, i form av tretton konvertibellån på totalt 52,5 miljoner kronor. Handeln i aktien är nu stoppad vilket omöjliggör nyttjandet av något av de tillskjutna likviderna. Detta leder till att bolaget ställer in betalningarna med förhoppning om att handelsstoppet kommer hävas och att bolaget därmed ska få ta del av finansieringslösningen

Finansieringslösningen beslutades vid den extra bolagsstämman 26 april 2018 vilket också kommunicerats. En förutsättning för finansieringslösningen är dock att handeln i bolagets aktier återupptas.

CybAero hade ursprungligen från EHGO erhållit ett brygglån på 2 miljoner kronor som skulle räknas av mot den första tranchen på 4,5 miljoner kronor från EHGO. Nasdaq har vid möte med CybAero ställt som ytterligare krav, för att handeln skulle återupptas, att CybAero erhåller 1 miljoner kronor i brygglån inbetalt på spärrat bankkonto. CybAero omförhandlade då avtalet med EHGO, så att tidigare erhållet brygglån på 2 miljoner kronor inte räknades av mot den första tranchen. EHGO har därefter betalat 4 Mkr, som nu står på ett spärrat bankkonto.

Nasdaq har dock inte återupptagit handeln. Som skäl för detta har börsen angivit att man utreder möjliga regelöverträdelser. CybAero har fått ta del av utredningen, som bolaget anser innehåller ett antal felaktiga uppgifter sannolikt grundat på missförstånd. CybAero har skriftligen bemött det som framkommit i Nasdaqs utredning.

CybAero behöver få förfoganderätt till de 4 miljoner kronor på det spärrade bankkontot, bl a för att kunna betala skatt och lön till de anställda. Eftersom handeln i bolagets aktier inte återupptagits blir därmed CybAero tvungen att ställa in betalningarna.

Annons

Annons

Annons