Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Skapar en internationell samverkansmiljö för AI

Etableras i Göteborg på Lindholmen Science Park

Foto: Lindholmen Science Park
Foto: Lindholmen Science Park
Publicerad av
Peter Höök - 16 maj 2018

Nu lanserar digitaliseringsminister Peter Eriksson en internationellt ledande samverkansmiljö för artificiell intelligens, AI, -  Data Factory & Arena. Arenan kommer att etableras i Göteborg på Lindholmen Science Park.

De länder som lyckas väl med att tillvarata, tillämpa och realisera nyttan med AI, och samtidigt hanterar riskerna på ett ansvarsfullt sätt, kommer att ha en stor fördel i den internationella konkurrensen. Likaledes har AI stora möjligheter att bidra till en mer effektiv och relevant offentlig sektor. För att bidra till en sådan utveckling och accelerera tillämpningen av AI skapar Sverige nu en internationellt ledande samverkansmiljö för AI.

– Det är en spännande dag för både Sverige och Göteborg. Vi presenterar nu en stor svensk kraftsamling inom AI. Det kommer att stärka svenska företag och svensk konkurrenskraft inom många områden. Genom samverkan mellan akademi, företag och staten tar vi ett avgörande steg för att Sverige ska vara en internationell aktör och ett land som är attraktivt för de skarpaste hjärnorna att verka i, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson

Ett brett spektrum av organisationer från industri, offentlig förvaltning och sjukvård, samt universitet visar med detta att man har intentionen att etablera en nationellt samlokaliserad arena med en datafabrik för att accelerera AI-relaterad tillämpad forskning och innovation. Ambitionen är också att skapa samverkan med starka aktörer internationellt.

Den här satsningen är formad för att komplettera existerande, planerade och framtida svenska initiativ inom AI som till exempel WASP, Vinnova, universitets och företags egna satsningar. Arenan kommer att vara öppen för individer och team från universitet, industri och den offentliga sektorn som bedriver AI-relaterade forsknings- och innovationsaktiviteter inom något eller några av följande breda tillämpningsområden.

Bredden av tillämpningsområden och samlokalisering av tillämpade AI-projekt och en datafabrik gör denna satsning unik i sitt slag. Det skapar möjligheter att accelerera forskning och innovation genom att ge tillgång till unika data, låta resurser och personer samverka och idéer spridas mellan tillämpningsområden. Satsningen kommer att etableras i Göteborg på Lindholmen Science Park, som också blir värd för denna öppna samverkansmiljö och avancerade infrastruktur för data och teknik.

Annons

Annons

Annons