Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Xano förvärvar Polyketting

Ingår i Xanos affärsenhet Industrial Solutions

Foto: Xano
Foto: Xano
Publicerad av
Peter Höök - 15 maj 2018

Xano har via dotterbolag tecknat avtal om förvärv av Polyketting Holding med dotterbolag, beläget i Zelhem, Nederländerna. Polyketting kommer att ingå i Xanos affärsenhet Industrial Solutions.

Verksamheten i förvärvade bolag omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av automations­utrustning, främst transportörsystem och ackumuleringsenheter, till förpackningsindustrin. Polykettings produkter och system angränsar till Fredriksons automationslösningar för förpackningshantering. Genom förvärvet tillförs befintliga verksamheter inom affärsenheten Industrial Solutions dessutom ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment. Ett nära samarbete mellan företagen stärker de enskilda enheterna och innebär också att de med gemensamma resurser kan erbjuda marknaden kompletta lösningar och har kapacitet att genomföra omfattande automationsuppdrag.

Köpeskillingen, som betalas kontant, uppgår till 2,7 miljoner euro. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till cirka 3 miljoner euro, varav 0,8 miljoner euro utgör eget kapital. Under 2017 uppgick Polykettings omsättning till drygt 8 miljoner euro med en rörelsemarginal, exklusive engångsposter, om 8 procent. Antalet anställda är 60.

Annons

Annons

Annons