Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Regeringen presenterar ny rymdstrategi

Svensk rymdverksamhet är en strategisk tillgång för kunskapssamhället

Foto: Esrange
Foto: Esrange
Publicerad av
Peter Höök - 11 maj 2018

Nu presenterar regeringen en nationell strategi som ska stärka svensk rymdverksamhet och där nyttan för samhället ska stå i centrum.

– Svensk rymdverksamhet har en styrkeposition i världen, med högkvalitativ forskning och framgångsrik industri. Det ska vi fortsätta med. En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. 

Svensk rymdforskning är framstående. För att den ska vara det även i fortsättningen behöver medlen används effektivt. Därför behöver samverkan öka mellan Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova, inom rymdforskning, klimat- och miljöforskning och innovation i näringslivet. Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet ska också samarbeta med att informera om forskningen på rymden, för att öka rekryteringen av kvinnor och män till naturvetenskap och teknik.

Verksamheten på Esrange ska fortsätta att moderniseras för att vara en strategisk resurs för nationell och internationell forskning, utveckling, demonstration, testverksamhet och annan rymdrelaterad verksamhet. Anläggningen har också potential att utvecklas till att vara en testanläggning för raketuppskjutning.

Rymdforskare ska ha tillgång till ändamålsenlig infrastruktur, såsom större mätinstrument – antingen placerade i rymden eller på jorden. De höga kraven på att rymdindustrins produkter fungerar i så extrema omgivningar som rymden pressar gränser för innovation och tillverkning. Kunskapen kan sedan användas inom andra områden, som exempelvis flyg- och fordonsindustrin, digitalisering, automatisering och materialteknik, vilket i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft.

De höga kostnaderna för rymdsystemens infrastruktur motiverar internationella samarbeten. Ett mål för regeringen är därför ett svenskt deltagande i större internationella rymdprojekt och ESA:s rymdarbete. Svensk rymdverksamhet är en strategisk tillgång för utveckling av kunskapssamhället. Det är viktigt att den bedrivs på ett sätt som främjar forskning, utveckling och innovation och bidrar till att det skapas högteknologiska arbetstillfällen. Det stärker svensk konkurrenskraft.

Annons

Annons

Annons