Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Ny IoT-plattform för vattenmätning

Almi Ininvesterar 2,4 miljoner kronor i effektivare vattenmätning

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 02 maj 2018

Almi Invest investerar 2,4 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Aqua Robur Technologies, som har utvecklat en innovativ lösning för effektivare mätning av vattenkvalitet och vattenläckage. I emissionen på totalt 7,2 miljoner kronor deltar också Chalmers Ventures och privata investerare. Pengarna ska bland annat användas till marknadslansering av systemet i Europa.

Vattenbrist och läckande dricksvattenledningar gör behovet stort för VA-bolag runt om i världen att få bättre kontroll på ledningar och vattenflöden. Samtidigt är ledningsnäten extremt långa vilket gör det omöjligt att övervaka dem manuellt för att veta var det läcker och vilka ledningar som bör bytas ut. För att idag samla in data krävs ofta tillgång till el- och fiberkablar, vilket kräver enorma investeringar.

Aqua Roburs patentsökta IoT-plattform Fenix Hub samlar trådlöst in data i syfte att identifiera vattenläckage, vattenkvalitet samt volymflöden i vattenledningar. Produkten bygger på ny, innovativ teknik som möjliggör mätning på helt nya platser i ledningsnätet.

Till skillnad mot dagens metoder är Fenix Hub både mer kostnadseffektiv och flexibel, eftersom den generar sin egen ström via rörelseenergin i vattenflödet. På så sätt elimineras behovet av kostsam strömförsörjning och trådbunden kommunikation, vilket spar stora pengar för VA-bolagen samtidigt som ledningsnätet kan övervakas i realtid. Data som samlas in kan visualiseras och analyseras på olika sätt beroende på syfte.

– Fenix Hub är en innovativ lösning på ett växande globalt problem, säger Sophia Johansson, Investment Manager på Almi Invest i Göteborg. Den unika lösningen för strömförsörjning gör att den kan placeras även på platser utan nätanslutning där mätning tidigare inte varit möjlig. Det gör att vattenbolagen nu får möjlighet att övervaka vattenledningarna både bättre och billigare.

Annons

Annons

Annons