Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Chalmers utvecklade energieffektiva transmissioner för bilindustrin

Syftet med projektet var bland annat att ta fram bättre prediktering av verkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor.  Foto: Wikipedia, kredit: OSHA
Syftet med projektet var bland annat att ta fram bättre prediktering av verkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor.  Foto: Wikipedia, kredit: OSHA
Publicerad av
Markku Björkman - 15 apr 2018

Chalmers och KTH har tagit fram metoder och kunskap som kommer att överföras till företagen genom deras aktiva deltagande i projektet.

Syftet är ge Scania och AB Volvo verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt utveckla energieffektiva transmissioner och styra deras ytegenskaper vid tillverkningen. Projektet kommer att vara till nytta för alla Scanias och AB Volvos kunder, då mer ekonomiska och energieffektiva växellådor, bakaxlar, etc., kommer att tas fram. Kunskapen har även bredare tillämpning, t ex inom verkstadstekniska tillämpningar och maskinsystem.

Det övergripande målet med projektet var: 
- Utveckla simuleringsmetodik för inkörningssimulering av transmissioner med given form, yttopografi och ytstruktur, för mer robust och bättre prediktering av verkningsgrad och livslängd av kuggkontakter i växellådor. 
- Genom experimentell utvärdering och karakterisering understödja och verifiera den utvecklade simuleringstekniken 
- Genom experimentell utvärdering och karakterisering vidare verifiera potentialen av att använda rätt yttexturering, t.ex. hening, och rätt inkörda kugghjul i transmissioner för tunga fordon.

Projektet avsåg gemensam forskning när det gäller transmissioners tillverkning och egenskaper, där AB Volvo, Scania CV, KTH och Chalmers samverkar med sina kompletterande kompetenser. Projektet avser arbete för en doktorand vid vardera Chalmers och KTH samt därtill kopplad experimentell forskning.

Projektet hade indelats i fyra olika arbetspaketet där de två doktoranderna samverkar inom varje arbetspaket tillsammans med parterna. Projektet kommer att drivas genom regelbundna möten med samtliga deltagare närvarande. Vidare kommer styrgruppsmöten att hållas två gånger per år.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Lastvagnar (Privat, Sweden)

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)

  • Scania (Privat, Sweden)

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...