Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Sverige och Finland vill certifiera hållbara mineraler inom gruvsektorn

Mika Lintilä och Mikael Damberg i Bryssel. Foto: Finlands Näringslivsministerium.
Mika Lintilä och Mikael Damberg i Bryssel. Foto: Finlands Näringslivsministerium.
Publicerad av
Markku Björkman - 16 mar 2018

Sveriges näringsminister Mikael Damberg träffade nyligen Finlands näringsminister Mika Lintilä i Bryssel. Ministrarna kom överens om att länderna i samarbete ska inleda förberedelser för att skapa ett ansvarscertifikat för produkter inom gruvsektorn. Syftet med certifikatet är att berätta om ansvarstagandet i hela produktionskedjan för olika produkter, till exempel batterier, allt från brytning och tillverkning till användning och återvinning.

– I och med att elbilar blir vanligare ökar också efterfrågan på batteriminineraler. Detta understryker ansvarstagandet och perspektivet hållbar utveckling hos biltillverkarna. Konsumenter är intresserade av ansvarstagandet i produktionskedjan för batterier, konstaterade näringsminister Mika Lintilä.

Enligt minister Mikael Damberg har Sverige liknande tankar om detta.

– Konsumenternas krav på ansvarstagande är en stor möjlighet för Finland. Genom stränga bestämmelser kan vi bidra till det tekniska försprånget och konkurrenskraften hos den europeiska batteriindustrin, fortsätter Lintilä.

– Även en del telefontillverkare ska ta ett hårdare grepp om hanteringen av upphandlingskedjorna för batterimineraler, bifogade ministern.

Batterimineraler fås för närvarande från olika håll i världen, även från ställen där miljö-, arbetarskydds-, arbetsvillkorsfrågorna och andra samhällsansvarsfrågor inte nödvändigtvis skötts på bästa möjliga sätt. I sektorn används till exempel barnarbetskraft.

– Enligt vår syn finns det grunder för att skapa ett certifikat för hållbara mineraler, för att konsumenterna ska veta källan till deras bilbatteri eller rentav deras mobilbatteri, förklararde minister Lintilä.

– EU bör vara en föregångare i världen och Finland kan vara med om att bidra till detta på EU-nivå. Jag önskar att det förs en diskussion om behovet av ett certifikat och om certifikatets innehåll och effekter. Dessutom önskar jag att man går igenom hur öppenheten och verifierbarheten kan främjas och funderar på vilka kriterierna för hållbar verksamhet ska vara.

 

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...