Mötesplatsen för dig inom svensk industri, dec, 13 2018
Senaste Nytt

Nordeas flytt negativ för Sverige

Påverkar Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum

Graf:  Stockholms Handelskammare.
Graf: Stockholms Handelskammare.
Publicerad av
Peter Höök - 14 mar 2018

En ny undersökning visar att närmare 60 procent av företagen i finanssektorn bedömer att en flytt av Nordeas huvudkontor till Finland påverkar Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum negativt. Endast fem procent tror att flytten kan vara positiv.

Demoskop har på uppdrag av Stockholms Handelskammare intervjuat 200 företag i finanssektorn om deras syn på en eventuell flytt av Nordeas huvudkontor från Stockholm till Helsingfors.

– Bilden är mycket negativ. Att ha ett huvudkontor för ett stort företag som Nordea har gynnat Stockholm och Sverige. Flytten riskerar att försvaga ekonomin och vår konkurrenskraft, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

58 procent av företagen menar att det försämrar Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum, 49 procent uppger att det är negativt för Sveriges finansiella styrka och 36 procent menar att det är dåligt för tillväxt och jobb i hela landet.

– Om Nordea flyttar får det så klart konsekvenser för ekonomin, jobben och att bilden av Sverige påverkas. Därför tror jag att det är extra angeläget att lägga ner förslag, exempelvis exitskatten, som ytterligare spär på oron och skadar Sveriges anseende, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Annons

Annons

Annons