Mötesplatsen för dig inom svensk industri, dec, 13 2018
Senaste Nytt

”En majoritet av svenskarna har inte hört talas om IoT”

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Simon Matthis - 13 mar 2018

Den årliga rapporten ”Svenskarna och internet”, från Internetstiftelsen i Sverige, lyfter fram digitala trender och visar hur vi svenskar använder internet. Rapporten ”Svenskarna och IoT” presenterar hur svenskarna ser på de alltfler prylar som kopplas upp, och ibland även kopplas ihop med varandra. Rapporten kompletterar ”Svenskarna och internet” och tillsammans ger de en helhetsbild av vår tids digitala trender och beteenden. ”Svenskarna och IoT” är framtagen av Indentive.

I rapporten ”Svenskarna och IoT” har fem frågor ställts till svenska folket kring IoT. Resultatet visar att majoriteten av svenskarna inte har hört talas om begreppet. De som känner till det är främst under 34 år, arbetar heltid, har universitetsutbildning eller studerar. De som är mest obekanta med det är personer över 65 år. Även om det finns en stor okunskap kring begreppet IoT svarar 74 procent att de har uppkopplade prylar hemma, t.ex. mobiltelefon, TV, mobil, larm och värmepumpar. De yngre har mest uppkopplade prylar och de över 65 år har minst. De flesta svenskar, 86 procent, tror att utvecklingen kommer fortsätta och att antalet uppkopplade prylar kommer att öka. De över 65 år är mer övertygade om den utvecklingen än de yngre (18–24 år).

– Det är många som känner en osäkerhet kring att alltmer kopplas upp och det är ju inte bara enstaka prylar utan hela hemmet och samhället. IoT är fortfarande i sin linda och det finns utmaningar inom bland annat internetsäkerhet. För oss som verkar i området blir det extra viktigt att kliva fram och diskutera utmaningar och samtidigt sprida kunskap. Vi är övertygade om att IoT, om det används på rätt sätt, kommer hjälpa oss att effektivisera, leva mer hållbart och höja vår livskvalitet, säger Jesper Oskarsson på Indentive.

 

 

Annons

Annons

Annons