Mötesplatsen för dig inom svensk industri, dec, 13 2018
Senaste Nytt

Regeringen går vidare med ny lastbilsskatt

Lise Åserud/NTB/Scanpix/TT: Vägslitageskatten ska bara tas ut på europavägar, riksvägar och "primära länsvägar", men undantag ska göras för vägar som har mindre än 500 tunga fordon per dygn. Arkivbild.
Lise Åserud/NTB/Scanpix/TT: Vägslitageskatten ska bara tas ut på europavägar, riksvägar och "primära länsvägar", men undantag ska göras för vägar som har mindre än 500 tunga fordon per dygn. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 09 mar 2018

Förslaget i form av en departementspromemoria skickas nu ut på remiss. Det innehåller inga förslag vad gäller nivå på skatten eller lagtexter.

Jämfört med den utredning som lämnades över till regeringen för ett år sedan skiljer sig förslagen på en rad punkter. Utredningens upplägg var så kritiserat att regeringen valde att snabba gömma undan det utan att ens skicka ut det på remiss.

Undantag görs

Vägslitageskatten ska ersätta dagens skatt som vinjettsystem grundat på tid och istället baseras på hur långt en lastbil körs.

Skatten ska vara olika i landsbygd jämfört med i större städer och olika beroende på tyngd och utsläpp. Den omfattar Europavägar, riksvägar och det regeringen kallar "primära länsvägar"

Att täcka in hela landet med utrustning som ska kontrollera det satellitbaserade systemet är ogörligt, enligt finansminister Magdalena Anderssons (S) statssekreterare Leif Jakobsson.

Det innebär att norr om Sundsvall omfattas i princip bara E4:an längs kusten, säger Jakobsson till TT.

Jämna ut konkurrens

Syftet med skatten är enligt regeringen att jämna ut konkurrensen mellan svenska och utländska åkare genom att de får betala samma skatt. I dag slipper utländska åkare undan.

För varje dag som går minskar möjligheterna att bedriva åkeriverksamhet vitt, beskriver Jakobsson läget.

Men han kan inte ange någon tidplan för när ett system skulle kunna vara på plats – om det är ett, två eller tre år.

Promemorian med förslagen, eller plattformen som Jakobsson säger, innebär ett kraftigt omtag jämfört med det ratade utredningsförslaget.

Det här är mycket likt det ekoskattsystem som branschen har föreslagit, säger Jakobsson.

Ett skäl till att regeringen inte föreslår några skattenivåer eller lagtexter är att man först vill ha synpunkter på om systemet rent tekniskt kan fungera. Det är en mycket stor ändring att få det på plats, enligt Jakobsson.

Kritik direkt

Regeringens planer får kritik direkt av exempelvis Centerpartiet och Moderaterna.

Det känns som om man har förklätt en gammal idé med delvis nya argument, men den får fortfarande samma negativa konsekvens på svenska jobb och svensk företagsamhet, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för C.

Nu gör man vissa justeringar som vi får titta närmare på, men avsikten är ju fortfarande att höja skatten, vilket vi är emot, oavsett vilka justeringar man gör, säger Moderaternas talesperson Jessica Rosencrantz.

Även branschorganisationen Skogsindustrierna är kritisk.

Det nya förslaget påverkar konkurrenskraften för svensk industri negativt, säger Karolina Boholm, transportdirektör vid Skogsindustrierna.

Däremot får Tove Winiger, politiskt ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag, ett positivt första intryck av planerna även om hon inte har hunnit gå igenom förslagen noga.

Annons

Annons

Annons