Mötesplatsen för dig inom svensk industri, dec, 13 2018
Senaste Nytt

Tyskland: Amerikanska strafftullar kan starta ett handelskrig

Tyska koncernen Schwelgern GmbH:s stålverk och dess koksugn i Duisburg-Bruckhausen på natten. Foto: Wikipedia: Kredit: Maschinenjunge
Tyska koncernen Schwelgern GmbH:s stålverk och dess koksugn i Duisburg-Bruckhausen på natten. Foto: Wikipedia: Kredit: Maschinenjunge
Publicerad av
Markku Björkman - 18 feb 2018

USA: s president Donald Trump sade den 14 februari han överväger införande av kvoter och tullar för import av stål och aluminium. 

Enligt Trump var den hittillsvarande tullfria importen av dessa metaller orättvis och skadlig gentemot amerikanska producenter, skrev Bloomberg nyligen.

Trumps kommentar betraktas som den hittills starkaste signalen om att han överväger att vidta åtminstone en del åtgärder för att begränsa importen av de två metallerna allt enligt hans tidigare löften att sätta ”Amerika först och skydda amerikanska löntagare och företag från ökad utländsk konkurrens.”

Men Martin Wansleben, VD för Tysklands Handelskammare för industri och handel, sade att införandet av nya importavgifter skulle leda till att amerikanska konsumenterna skulle tvingas betala högre priser och dessutom kunde följden bli en världsomfattande handelskrig.

- Genom förslaget om nya importtullar underminerar den amerikanska regeringen de positiva investeringsincitamenten i dess senaste skattereform, sade Wansleben.

USA är Tysklands viktigaste exportdestination efter resten av Europeiska unionen, och exporten står fortfarande för cirka 40 procent av den tyska ekonomiska produktionen.

Men eventuella importtullar kommer till slut att drabba alla amerikanska företag som är beroende av utländska mellanhänder eller importerade kapitalvaror, säger Wansleben.

- Nya importbarriärer förhöjer priserna och stör de internationella produktionskedjorna, varnade Wansleben.

Planerna för protektionistiska åtgärder kommer samtidigt som den tyska ekonomin växer, stimulerad av en återhämtning ifråga om export och företagsinvesteringar.

Data som släpptes den 15 februari visade att den tyska bruttonationalprodukten (BNP) ökade med 2,5 procent år 2017.

Den tyska regeringen räknar med att fjolårets konsumentinspirerade uppsving fortsätter i år och förutspår en tillväxt på 2,4 procent. Tyska Handelskammaren är mer optimistisk och förväntar en tillväxt på 2,7 procent år 2018.

- Om Trump verkligen beslutar att införa importtullar, beror mycket på hur USA:s handelspartner kommer att reagera. Uppgången i Tyskland kommer i varje fall att fortsätta, eftersom den nu i stor utsträckning drivs av den inhemska ekonomin, säger företagsgruppen Berenbergs ekonom Florian Hense.

Källa: Bloomberg.

 

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons