Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Norden och Baltikum undertecknade avtal om finansiell stabilitet

Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse för samarbete och informationsutbyte avseende finansiell stabilitet, som är en följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen. Färgerna på kartan avser liknande språkgrupper. Bild: Wikipedia,  kredit: Jan Matti Sonberg
Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse för samarbete och informationsutbyte avseende finansiell stabilitet, som är en följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen. Färgerna på kartan avser liknande språkgrupper. Bild: Wikipedia, kredit: Jan Matti Sonberg
Publicerad av
Markku Björkman - 13 feb 2018

Nordiska och baltiska ministrar, samt cheferna för centralbankerna, tillsynsmyndigheterna och resolutionsmyndigheterna har undertecknat ett samförståndsavtal om samarbete avseende finansiell stabilitet.

Finansministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet och motsvarande ministerier och myndigheter i Danmark, Estland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige har undertecknat ett samförståndsavtal för att underlätta samarbetet avseende gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Parterna drar fördel av kontakter samt effektivare samarbete och koordination som läggs fram i samförståndsavtalet.

Ett uppdaterat samförståndsavtal ersätter det tidigare avtal som undertecknades av ministerierna, centralbankerna och tillsynsmyndigheterna 2010. Det nya avtalet innebär också att resolutionsmyndigheterna blir medlemmar i gruppen som grundats till följd av avtalet (Nordic Baltic Stability Group), och vars samarbete ska fortsätta bland annat genom informationsutbyte och gemensamma krisövningar.

Källa: Finlands Utrikesministerium

Annons

Annons

Annons