Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Ny utvinningsmetod för litium

Fortsatta framsteg när det gäller mobila enheter och elbilar har gjort att den globala efterfrågan på litium snabbt växt sig större än vår förmåga att bryta och återvinna litium, men en internationell grupp av forskare skulle kunna ha en lösning.

En ny utvinningsmetod skulle kunna öka tillgången på litium till exempelvis smartphones. Foto: Pexels
En ny utvinningsmetod skulle kunna öka tillgången på litium till exempelvis smartphones. Foto: Pexels
Publicerad av
Alarik Haglund - 12 feb 2018

Benny Freeman vid University of Texas i USA har tillsammans med kollegor i Australien upptäckt ett nytt, effektivt sätt att utvinna litium och andra metaller och mineraler ur vatten. Forskarnas metod bygger på ett membran som härmar filtreringen i biologiska cellmembran. På så sätt gör den det möjligt att enkelt och effektivt separera metalljoner.

Spillvatten från hydraulisk fracking i Texas innehåller stora mängder litium. Istället för att det går förlorat skulle den nya metoden kunna göra det möjligt att utvinna detta litium.

Freeman och hans kollegor uppskattar att det ur det spillvatten som produceras under endast en vecka skulle gå att utvinna tillräckligt mycket litium för att det skulle räcka till 200 elbilar eller 1,6 miljoner smartphones.

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...